Dotační projekt – pořízení 3-osého obráběcího centra

03.05.2017 | Aktuality

Společnost KVM Quarda s.r.o. realizovala v letech 2016 – 2017 projekt s názvem „Pořízení tříosého CNC frézovacího a vrtacího centra“. Technologie je určena pro zajištění standardních výrobních operací typu vrtání, frézování, vyvrtávání nebo řezání závitů. Společnost KVM Quarda s.r.o. ji využije zejména pro zpracování menších a středně velkých, tvarově složitých obrobků. Hodnota projektu činí cca 3,5 mil. Kč bez DPH. Projekt pomohl vyřešit dosavadní absenci tříosého centra, coby klíčového výrobního stroje. Postupně vygeneruje minimálně tři nová pracovní místa a zvedne výši tržeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 45% celkového rozpočtu projektu.