3D tisk – Průša i3 MK3

13.02.2018 | Aktuality

Po třech měsících čekání nám konečně dorazila 3D tiskárna od Průša Research. Objednali jsme si poslední model: Original Prusa i3 MK3.

Pro nás to je další krůček dopředu v soběstačnosti firmy KVM Quarda s.r.o. Zejména se jedná o nezištnou pomoc při výrobě vzorků dílů, které se mají navzájem smontovat v rámci montážního/montážních pracovišť. V poslední době se už stává téměř samozřejmostí, že zákazník není schopen zajistit na ověření montáže jednotlivých podskupin vzorky vstupujících dílů do procesu. Nyní jsme schopni dle 3D dat tyto vzorky vyrobit a ověřit si funkčnost zařízení ještě na půdě naší firmy. Doposud jsme většinou proces ladění prováděli až u zákazníka, což je ve výsledku docela velká časová a také finanční zátěž, která má významný impakt do plánování kapacit lidských zdrojů firmy a zvyšování nákladovosti jednotlivých projektů.

V neposlední řadě bychom chtěli tuto možnost nabídnout do seznamu našich služeb. Poptávka po rychlém prototypovém vzorku, náhradním dílu, zakládacím přípravku je stále větší. Vzhledem k neustálému nárůstu nových projektů, jejich téměř každoroční obměně (freshening) poptávka po těchto službách ještě poroste.